Rabobank Clubkas Campagne 2018

Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven in de regio een warm
hart toe.

Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen
en stichtingen. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt € 165.000,- beschikbaar!

Ook Schietvereniging Meliskerke doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare
bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Wij, Schietvereniging Meliskerke, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal
het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor Schietvereniging Meliskerke belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om
zoveel mogelijk stemmen te vergaren. 

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan Schietvereniging Meliskerke 
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Walcheren/NoordBeveland.
Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wnb 

Bedankt voor jouw steun!